Stormarknader

Stormarknader finns överallt! Så länge människor behöver mat kommer stormarknader att existera och det är fantastiskt! Varje lantbrukare kan använda stormarknader som distributionskanal! GÅRDS-GLASS™ har speciella glassmontrar som är lätta att transportera och använda!

Om du kontaktar regionala stormarknader och placerar ut GÅRDS-GLASS™ montrar i dem ger det dig en otrolig möjlighet att öka medvetenheten om din glass hos konsumenterna, med minimala kostnader!