skip to Main Content

Integritetspolicy Gårdsglass

Detta är ett integritetsmeddelande från Ice Delite BV, Hooge Mierde (nedan kallad ”Ice Delite”), operatören av webbplatsen www.gardsglass.com. Som ansvarig part respekterar Ice Delite sina webbplatsanvändares integritet och lägger stor vikt vid en korrekt, noggrann och konfidentiell behandling av användarens personuppgifter.

Genom att lämna dina personuppgifter på webbplatsen samtycker du till att Ice Delite behandlar och använder dessa uppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy.

Ice Delite använder cookies på sin webbplats.

Ice Delite kommer endast att använda information som besökare på webbplatsen uttryckligen och frivilligt har tillhandahållit, till exempel när de begär information eller tjänster, köper produkter eller skickar en kommentar eller ett förslag. Denna information omfattar företagsnamn, förnamn, efternamn, adress, e-postadress, mobiltelefonnummer, faxnummer, födelsedatum, civilstånd, kön.

Ice Delite behandlar personuppgifter i det syfte för vilket de begärdes, vanligtvis för att behandla en begäran om information om tjänster och produkter, för att göra en beställning, för att skicka ett nyhetsbrev eller ett erbjudande eller för att svara på en kommentar eller ett förslag. Ice Delite kan dessutom använda denna personliga information för att informera den berörda personen om produkter eller tjänster som kan vara av intresse för honom eller henne.

Ice Delite kommer aldrig att hyra ut, sälja eller överföra personlig information som mottagits till tredje part, med undantag för dess dotterbolag (inklusive Der Wiese BV), såvida det inte krävs enligt lag eller domstolsbeslut. Om Ice Delite tillhandahåller personuppgifter till sina dotterbolag gäller denna sekretesspolicy även för det berörda dotterbolaget.

Om en person vill få tillgång till, blockera, ändra, korrigera eller invända mot behandlingen av sina personuppgifter kan han eller hon kontakta Ice Delite. Personuppgifter kan också raderas på begäran av den berörda personen. En användares rättigheter enligt ovan, att invända, få tillgång till, visa, lägga till, korrigera eller radera, kan utövas online eller på Ice Delites fysiska adress. Ice Delite kommer att behandla ansökningar utan dröjsmål.

Personuppgifter kommer inte att sparas på ett sätt som gör det möjligt att identifiera den berörda personen längre än vad som är nödvändigt för att genomföra den insamling och behandling som beskrivs ovan. I vissa fall gäller detta inte om lagringen av personuppgifter krävs för att uppfylla rättsliga skyldigheter.

Ice Delite kommer att sträva efter att genomföra nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter från förlust eller obehörig användning eller behandling. IT-företaget sköter förvaltningen av Ice Delites datorsystem och endast anställda som måste känna till Ice Delites behov får tillgång till personuppgifter.

Trots detta accepterar Ice Delite inget ansvar och/eller ansvar för skador, direkta eller indirekta, i samband med behandlingen av personuppgifter, inklusive försämring, förlust eller avslöjande.

Ice Delite tar inget ansvar för behandlingen av personuppgifter av tredje part vars webbplatser Ice Delite hänvisar till på sin egen webbplats via hyperlänkar eller på annat sätt. Detta kräver att den berörda personen hänvisar till den tredje parten, t.ex. genom att ta del av sekretesspolicyn på den tredje partens webbplats.

För frågor, i vidaste bemärkelse, om Ice Delites behandling av personuppgifter kan den enskilde kontakta:

Ice Delite B.V.
Rispenstraat 1
5095 AM HOOGE MIERDE
Nederländerna
Telefon: 0031 13 82 00 927
E-post: info@icedelite.com

Ice Delite förbehåller sig rätten att ändra detta integritetsmeddelande. Alla uppdateringar kommer att publiceras på Ice Delites webbplats. Den enskilde bör därför sträva efter att regelbundet kontrollera webbplatsen och detta integritetsmeddelande.

Detta integritetsmeddelande uppdaterades senast den 12 juni 2018.

Back To Top