Integritetspolicy

Detta är sekretesspolicyn för det privata företaget med begränsat ansvar Ice Delite B.V. i Hooge Mierde (nedan kallat ”Ice Delite”), innehavare av webbplatsen www.boerderijijs.com. Som ansvarig part respekterar Ice Delite integriteten för användarna av dess webbplats och åtar sig att se till att den personliga information som en användare tillhandahåller den behandlas och bearbetas konfidentiellt, korrekt och noggrant.

Genom att lämna sina personuppgifter på webbplatsen samtycker användarna till att Ice Delite behandlar och använder dessa uppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy.

Ice Delite använder ”cookies” på sin webbplats. Cookies används till exempel för att underlätta navigering på webbplatsen och för att komma ihåg valda inställningar och inmatade data. Användare kan ställa in sin webbläsare så att de inte tar emot cookies under sitt besök på webbplatsen. I så fall kan det dock hända att användarna inte kan utnyttja alla möjligheter på webbplatsen eller att de inte kan komma åt delar av webbplatsen.

Ice Delite använder endast uppgifter som uttryckligen och frivilligt lämnas av registrerade personer som besöker webbplatsen – nämligen: företagsnamn, förnamn, efternamn, (adressuppgifter), e-postadress, ((mobil)telefonnummer), (faxnummer), (födelsedatum), (civilstånd), (kön) – till exempel för att begära information eller tjänster, köpa produkter eller lämna en kommentar eller ett förslag.

Ice Delite behandlar personuppgifter för det ändamål för vilket de samlades in, vanligtvis för att behandla en begäran om information om sina tjänster eller produkter, för att behandla en beställning, för att skicka ett nyhetsbrev eller en offert eller för att svara på en kommentar eller ett förslag. Dessutom kan dessa personuppgifter användas av Ice Delite för att informera den registrerade om Ice Delites produkter eller tjänster som kan vara av intresse för den registrerade.

Ice Delite hyr aldrig ut, säljer eller tillhandahåller de personuppgifter som de tar emot till tredje part, med undantag för sina dotterbolag (inklusive Der Wiese B.V.), om de inte är skyldiga att göra det på grundval av lagen eller ett domstolsbeslut. Om och i den utsträckning som Ice Delite tillhandahåller personuppgifter till sina dotterbolag, kommer de relevanta dotterbolagen också att tillämpa denna integritetspolicy.

Om den registrerade vill invända mot behandlingen av sina personuppgifter, få tillgång till, blockera, komplettera eller rätta sådana uppgifter, kan Ice Delite kontaktas för detta ändamål. På begäran av den registrerade kan personuppgifterna också raderas. Den registrerades ovannämnda rättigheter till invändning, inspektion, blockering, komplettering, korrigering eller radering kan utövas både online och på Ice Delites fysiska adress, och förfrågningar kommer att behandlas av Ice Delite utan dröjsmål.

Personuppgifter kommer inte att sparas, i en form som möjliggör identifiering av den registrerade, under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål med insamling och behandling som beskrivs ovan. Detta ska utgöra ett undantag om personuppgifterna är nödvändiga för att uppfylla en rättslig skyldighet att behålla dem.

Ice Delite gör sitt yttersta för att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust eller någon form av olaglig användning eller behandling. Ett IKT-företag tar hand om hanteringen av datorsystemen för dess räkning och endast Ice Delite-anställda med ett så kallat ”behov av att veta” har tillgång till personuppgifterna.

Ice Delite accepterar dock inget ansvar och/eller skadeståndsskyldighet för skador, direkta eller indirekta, relaterade till behandlingen av personuppgifterna, inklusive deras försämring, försvinnande eller avslöjande.

Ice Delite tar inte på sig något ansvar för hur tredje part, till vars webbplats Ice Delite hänvisar på sin egen webbplats – genom en hyperlänk eller på annat sätt – hanterar behandlingen av personuppgifter. För detta bör den berörda personen kontakta den tredje parten i fråga, till exempel genom att konsultera sekretesspolicyn på den tredje partens webbplats.

Vid frågor, i ordets vidaste bemärkelse, om Ice Delites behandling av personuppgifter kan en registrerad kontakta:

Ice Delite B.V.
Rispenstraat 1
5095 AM HOOGE MIERDE
Telefonnummer: +31 (0)13 820 0920
E-postadress: info@icedelite.com

Ice Delite förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy. Eventuella ändringar kommer att publiceras av Ice Delite på webbplatsen. En registrerad person rekommenderas därför att regelbundet besöka webbplatsen och denna integritetspolicy.

Den nuvarande sekretesspolicyn uppdaterades senast den 20 mars 2018.